Word lid Bestel gratis

Samenwerken aan een gezond Oost-Groningen

Oost-Groningen: een prachtig gebied, met veel rust en vooral veel ruimte. De meeste Oost-Groningers wonen er graag. In verhouding tot andere gebieden wonen er veel ouderen in deze regio. En ouderen hebben een grotere kans op ziekten en chronische aandoeningen. Dat is mede een oorzaak dat Oost-Groningen, als het gaat om gezondheid, veelal negatief in het nieuws komt. Veel mensen met diabetes, hartklachten, longaandoeningen en ook chronische aandoeningen als artrose, osteoporose komen veel voor.

Gezondheid is niet te koop en ziektes zijn niet altijd te vermijden. Pech en geluk spelen een belangrijke rol. Toch is gezondheid in veel gevallen positief te beïnvloeden door een gezonde leefstijl. Een gezonde leefstijl draagt bij aan gezonder ouder worden en kan  in veel gevallen zorgen voor het stabiliseren of minder snel verergeren van reeds ontstane aandoeningen.

Veel instanties en organisaties houden zich bezig met het thema “Gezonde leefstijl”. Het is een veelomvattend onderwerp. Iedereen heeft hetzelfde doel: het bevorderen van welzijn en gezondheid voor zijn of haar doelgroep.

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen, een aantal patiëntenverenigingen (waaronder het Longfonds) en sport- en beweegcoaches uit verschillende gemeenten hebben elkaar opgezocht om te kijken wat er in gezamenlijkheid kan worden gedaan om de gezondheid van de Oost-Groningers op een positieve manier te beïnvloeden. Vastgesteld is dat er erg veel initiatieven zijn, die door meer samenwerking beter en effectiever kunnen worden ingezet.
Door deze samenwerking is bijvoorbeeld het Longpunt i.s.m. met het Ommelander Ziekenhuis Groningen nu ook in Delfzijl, Winschoten en Veendam van start gegaan.
Een ander voorbeeld is dat promotie van activiteiten nu via verschillende kanalen loopt. Het ziekenhuis promoot beweegactiviteiten die door sport- en beweegcoaches worden geïnitieerd of stuurt patiënten door om begeleid te worden naar sport- en beweegaanbod in de buurt.

Zo zijn inmiddels eerste kleine stappen gemaakt.

Het is nog maar een begin. Het doel is om meer zorgpartijen, gemeenten en welzijnsinstellingen te betrekken zodat initiatieven beter op elkaar aansluiten en elkaar kunnen versterken.
Het prachtige nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zal hierin een prominente rol vervullen. Een prachtige aanzet is het openen van een vitaliteitspoli waar het bevorderen van een gezonde leefstijl centraal staat.
Samen werken aan een gezond Oost-Groningen begint met een goede samenwerking!

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.