Word lid Bestel gratis

Patiëntenraad

Patiëntenraad van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC)

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) houdt zich bezig met integrale zorg en

kwaliteit voor patiënten met Diabetes, COPD en Hartfalen. De GHC ontwikkelt, faciliteert

en contracteert integrale zorg en stelt daarbij de patiënt centraal: zorgverleners bieden

de patiënt één samenhangend pakket zorg voor alle fasen van zijn/haar chronische

ziekte. Eén zorgverlener - de huisarts - is daarbij het centrale aanspreekpunt.

De GHC hecht veel belang aan de centrale positie van de patiënt. De GHC vindt het dan

ook belangrijk om patiënten te betrekken bij de integrale zorg. Daarom heeft de GHC een

patiëntenraad in het leven geroepen, die een adviserende en toetsende rol heeft ten

aanzien van het zorginhoudelijk beleid en ten aanzien van de communicatie met de

patiënt.

 

Samenstelling van de patiëntenraad

De patiëntenraad is momenteel samengesteld uit vier leden die zijn afgevaardigd uit de

patiëntenverenigingen Diabetes Vereniging Nederland (DVN), het Longfonds, de Hart- en

vaatgroep en de overkoepelende organisatie Zorgbelang. De patiëntenraad vergadert

tenminste één keer per half jaar met de GHC.

 

Doel van de patiëntenraad

Door eens per halfjaar met de Patiëntenraad in gesprek te gaan wil de GHC bereiken dat

de patiënt betrokken wordt bij de inhoud van de zorg. Via deze overleggen met de

Patiëntenraad kan de GHC haar activiteiten en de ontwikkelingen hieromtrent bespreken,

toetsen en ter advisering voorleggen aan de Patiëntenraad. Op die manier houdt de GHC

rekening met het belang van patiënten bij het uitvoeren van haar activiteiten.

 

Taken van de patiëntenraad

De patiëntenraad zal betrokken worden bij de nieuwe ontwikkelingen van de GHC die de

patiënten betreffen. Daarnaast zal de patiëntenraad nauw betrokken worden bij de

informatievoorziening aan patiënten, denk hierbij aan een patiëntenfolder.

Samen met de patiëntenraad zal eens per 3 jaar een patiënttevredenheidsonderzoek

uitgevoerd worden.

Tenslotte is het de taak van de patiëntenraad om signalen vanuit de patiënten en/of

patiëntenvereniging over de GHC kenbaar te maken zodat de GHC hiermee rekening kan

houden.

 

Contact met de patiëntenraad

Heeft u een suggestie voor verbetering of wilt u iemand spreken van de patiëntenraad,

neemt u dan contact op via mail: patientenraad@ghcgroningen.nl

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.