Word lid Bestel gratis

Keukentafelgesprek

Bij u thuis aan tafel, het “Keukentafelgesprek”

Er is veel veranderd in de zorg sinds 1 januari 2015. Mogelijk geldt dat ook  voor u. Misschien weet u ook nog niet goed wat die veranderingen zijn. Voorheen had u misschien te maken met de AWBZ (Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten).

De AWBZ bestaat nu niet meer. We hebben te maken met een aantal nieuwe wetten te weten:

 • De Wet Langdurige zorg: u krijgt dan 24 uur zorg/begeleiding in een zorginstelling of thuis
 • De Zorgverzekeringswet: u krijgt persoonlijke hulp/zorg (wassen, aankleden, medicijnen, wondverzorging, injecteren)
 • WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) U heeft/had huishoudelijke hulp of maakt gebruik van een (maatwerk)voorziening
 • Jeugdwet 0- 18 jaar
 • Participatiewet

In dit document gaan we in op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zetten wij voor u op een rij wat dit betekent en geven we handvatten om bijvoorbeeld het “Keukentafelgesprek” voor te bereiden en te voeren met een medewerker van uw wijk/buurtteam of  de WMO consulent van uw gemeente.

Het ‘keukentafelgesprek’ is een gesprek, waarbij iemand van uw gemeente of van een wijk of buurtteam samen met u en uw partner en/of mantelzorger, uw hulpvraag in kaart brengt. Ook als u al hulp heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of gebruik maakt van een andere voorziening, zoals vervoer, dagbesteding, gaat u samen met de WMO consulent of een medewerker van het wijk en buurtteam  bekijken wat u nu aan hulp ontvangt en wat u denkt in de toekomst nodig te hebben.

Het is fijn als uw partner/mantelzorger samen met u dit gesprek kan voor bereiden en voeren, zodat naast uw eigen behoefte aan hulp/zorg  ook de behoefte van de mantelzorger mee genomen wordt. Immers het doel van het gesprek, is dat u en uw mantelzorger en de WMO consulent een goed beeld hebben van uw hulpvraag, om zo voor u een optimale voorziening en ondersteuning te kunnen bieden, maar ook zorg en aandacht hebben voor uw mantelzorger zodat hij/zij niet overbelast raakt.

Goed voorbereiden op een keukentafelgesprek is voor iedereen belangrijk

Het is belangrijk dat u en uw mantelzorger het keukentafelgesprek samen voor bereiden. Samen kijken, bespreken en bewust een aantal zaken op een rijtje zetten wat u wel en wat u niet meer (zelfstandig) kunt. Dit geldt ook voor uw partner/mantelzorger. Het is prettig om het ‘keukentafelgesprek’  samen met iemand te doen. Dit kan uw partner/mantelzorger zijn, maar u mag ook een onafhankelijk persoon vragen dit gesprek met u te voeren bijvoorbeeld met een onafhankelijk persoon vanuit de gemeente of een buurvrouw, collega. Belangrijk is dat 2 personen altijd meer horen dan  wanneer u dit gesprek alleen doet.

Er komen verschillende onderwerpen aan de orde tijdens het keukentafelgesprek 

 1. Uw gezondheid
 2. Uw eigen omgeving
 3. Aandacht voor de mantelzorger
 1. Uw gezondheid

Er zal u gevraagd worden te vertellen over uw ziekte, aandoening en eventuele beperkingen. Het is goed om een duidelijk en realistisch beeld te geven van uw huidige situatie, maar ook vooruitkijkend naar de toekomst. Hoe denkt u dat uw situatie er over een half jaar bijvoorbeeld uit ziet? Het is fijn als u in de voorbereiding van dit gesprek deze punten al op papier kunt zetten. Als u medische documenten heeft, kunt u dit bij de hand houden, denk hierbij aan een overzicht van medicatie, maar ook de zorgmap die u mogelijk in huis heeft. U kunt ook uw huisarts of de praktijkondersteuner vragen een kort overzicht te geven van uw huidige gezondheidssituatie.

 2. Uw eigen omgeving

Zijn er mensen in uw directe omgeving, die u kunnen helpen? U kunt hierbij denken aan uw kinderen, buren, vrienden, collega. Mogelijk kunnen zij u helpen met bijvoorbeeld de boodschappenVaak wordt er  al veel gedaan door mensen in  de eigen omgeving en is dit al zo normaal, dat het bijna vergeten wordt. Toch is het belangrijk om hier goed bij stil te staan en op te schrijven van wie en waarvoor u nu  ondersteuning/hulp  krijgt. Het is verstandig om deze mensen te vragen of zij dit in de toekomst ook voor u willen (kunnen) doen. Het geeft u en de ander de ruimte om na te denken en helder te krijgen wat u van elkaar kan en mag verwachten. Mogelijk verandert er ook iets in de situatie van de persoon die u nu helpt. Dit moet voor u duidelijk zijn, ook voor uw hulpvraag naar de Gemeente toe.

 3. Uw mantelzorger

De mantelzorger wordt gezien als volwaardig partner in de zorg. Hij/zij kent uw levensgeschiedenis, de situatie, de verhalen. Uw mantelzorger kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, denk aan de buurvrouw, maar ook uw partner of uw  kinderen. Bespreek met uw mantelzorger wat de mogelijkheden zijn en haalbaar is voor hem/haar. Heb oog voor eventuele overbelasting. Ook hier is het goed om eens op papier te zetten wat uw mantelzorger op dit moment aan (zorg)taken voor u doet. Hoe gaat het met de belastbaarheid van de mantelzorger? Heb samen oog voor mogelijke overbelasting. Wat is de situatie nu en hoe ziet de situatie en over een half jaar uit? Kan de mantelzorger dan ook nog de (zorg)taken verrichten, die hij/zij nu doet? Het is goed om hierin ook een helder en realistisch beeld voor u en uw mantelzorger te scheppen.

Uw voorbereiding van het keukentafelgesprek

 • Bereid u goed voor en bedenk waar u zelf en uw mantelzorger mee geholpen zijn. Overleg met mensen in uw omgeving, vaak zien anderen ook wat er voor u nodig kan zijn.
 • Schrijf voor u zelf op waar u het tijdens het gesprek over wilt hebben, wat u belangrijk vindt en wat voor u noodzakelijke hulp/zorg is voor de korte en de langere termijn.
 • Maak voor u zelf een lijst met vragen die u aan de WMO consulent van uw Gemeente wilt stellen, vraag om een duidelijke uitleg over het doel van dit gesprek, vraag wat de Gemeente voor u kan betekenen. Als er onduidelijkheden zijn, doorvragen! Ook de Gemeente wil dat u de juiste zorg/hulp krijgt.
 • Geef een realistisch beeld, wat kunt u zelf, wat kost u energie, waar maakt u zich zorgen om en waar zou u graag bij geholpen willen worden.
 • Schets een duidelijk beeld van uw dagelijks leven en van uw partner/mantelzorger. Daar mag ook ruimte zijn en  aandacht voor sociale contacten, vakanties, bezoekjes. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om sociaal welbevinden. Immers u wilt zo lang als mogelijk  zelfstandig wonen en de gemeente kan u daarbij helpen om met u de juiste oplossing(en) te vinden.
 • U heeft recht op een schriftelijk verslag van het gesprek. U kunt dan samen met uw partner/mantelzorger nalezen of het verslag de juiste weergave is van wat er met u is afgesproken. U wordt gevraagd dit verslag ondertekent terug te sturen. Dit doet u alleen als u het met de weergave eens bent. Als u het niet eens bent kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. Via de site van uw gemeente kunt u kijken hoe u dit kunt doen.

Via www.iederin.nl kunt u meer informatie vinden over het keukentafelgesprek.

 

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
E-mail
Stel uw vraag aan het regiopunt via e-mail.
Ontmoet elkaar
Kom in contact met anderen met een longziekte.
Longforum
Deel uw ervaringen of stel uw vraag aan een longarts.